Tre forholdsregler for bruk av platina rhodium termoelementer på stedet

Platina rhodium termoelement er et vanlig måleelement i temperaturmåleinstrumenter.Den kan måle temperaturen direkte, og direkte konvertere det målte temperatursignalet til termoelektrisk EMF-signal, og deretter konvertere det til temperaturen som skal måles gjennom elektriske instrumenter.Platina rhodium termistorer er også installert på forskjellige måter.Jo mer vanlig er den faste måten, som krever bruk av gjenger for tilkobling, og deretter bruk av flenser for tilkobling og sveising, men bruken av anledninger og krav er også forskjellige, som hovedsakelig kan bedømmes i henhold til temperaturparametre og trykk .

1、 Når du bruker platina rhodium termoelementer, bør vi først være oppmerksom på om de kompenserte ledningene stemmer overens i modellen, og polariteten kan ikke kobles feil, og temperaturen på tilkoblingsenden mellom den kompenserte ledningen og platina rhodium termoelementet kan ikke overstige 100 ℃.

2、 Hvis Platinum Rhodium termoelementer brukes over lengre tid, selv om det vil være små svingninger i temperaturvisningen på instrumentet, er svingningene mellom temperaturen og ovnstemperaturen fortsatt relativt store.Derfor, for nøyaktig å sikre hele den målte temperaturen, bør vi velge platina rhodium termoelementer med små tidskonstanter.

3、 For å sikre tilstrekkelig varmeveksling mellom platina rhodium termoelement og termisk motstand på mediet ved måleenden, må posisjonen til målepunktet velges rimelig, og det er best å unngå ventilens posisjon.


Innleggstid: Jul-09-2022